ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო 88

+995 592 13 23 12

ddcageorgia@gmail.com / info@ddca.ge

ორგანიზაციის შესახებ

,,აჭარის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი” სათემო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2018 წელს. ორგანიზაციას სამი ძირითადი მიმართულება აქვს და თანდროულოად მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის, ევროინტეგრაციის ხელშეწყობისა და თანასწორობის პოლიტიკის საკითხებზე. 

1. მონაწილეობითი დემოკრატია – პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონში ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირებას, გაზარდოს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებისა და ცნობიერების შესაძლებლობები თემში მონაწილეობის პრაქტიკების მხრივ და ამასთან, სხვადასხვა საჭიროების ინიცირების გზით, მოახდინოს მოქალაქეთა ჩართვა თემის მმართველობაში;

2. თანასწორობის პოლიტიკა – პროგრამის მიზანია სამართლიანი, თანასწორი და ღირსეული, უფლებრივი საზოგადოებრივი გარემოს შექმნა სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში პირველად შეიქმნა ქალთა ფემინისტური პლატფორმა, რომელიც ადგილობრივ დღის-წესრიგში ქალთა საჭიროებების დანერგვაზე და აქტუალიზებაზე აკეთებს აქცენტს.