ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო 88

+995 592 13 23 12

ddcageorgia@gmail.com / info@ddca.ge

გაეროს მდგრადი განვითარება #SDG5


#SDGs 20-მდე ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში, რომელიც გაეროს მდგრადი განვითარების მე-5 მიზანს/ #SDG5 და ამ მიმართულებით საქართველოს ეროვნულ ამოცანებს, სტრატეგიულ დოკუმენტებს, ხარვეზებსა და რეკომენდაციებს ეხებოდა. 
🗣 მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით აქტივისტები შეძლებენ უკეთ დაუკავშირონ თავიანთი საქმიანობა SDG 5, 6 და 7-ის ეროვნულ ამოცანებს. 

🗣 ტრენინგში ასევე მონაწილეობდა ,,აჭარის დემოკრატიული განვითარების ცენტრის” ხელმძღვანელი მედეა მოწყობილი/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *