ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო 88

+995 592 13 23 12

ddcageorgia@gmail.com / info@ddca.ge

პროექტი ,,მონაწილეობითი დემოკრატიის მხარდაჭერა”


,,აჭარის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი” ფონდის ,,ღია საზოგადოება -საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს ,,ახალგაზრდების ჩართულობის მხარდაჭერა ადგილობრივ თვითმმართველობაში”.

პროექტის მიზანია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების (18-35 წლის) გააქტიურება და თვითმმართველობის პროცესში მათი აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა.

პროექტში დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები:
1. ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობასა და მონაწილეობითი მექანიზმების მიმართულებით
2. მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა და ანალიზი (18-35 წლის ასაკობრივი კატეგორია)
3. კვლევის საფუძველზე  ყველაზე პრიორიტეტული, რეალისტური და დროში მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემის იდენტიფიცირება და მისი ადვოკატირება ჩართულობის მექანიზმების გამოყენებით.

 

პროექტის ვადები: აპრილი, 2018 – დეკემბერი, 2018

პროექტის ბიუჯეტი: 12 140.00 USD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *